Comhost porno

Når det er færdig (det tager lidt tid afhængig af hvor meget du har på computeren).

Comhost porno-42

Link Id=54896R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Start Page = EXE (User ' Default user')O4 - Startup: Logitech .

Link Id=69157R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar, Links Folder Name = Hyperlinks O2 - BHO: Acro IEHelper Stub - - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\Active X\Acro IEHelper O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\Skype O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\co Shared\Browser\2.6\co O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - - C:\PROGRA~1\FLLESF~1\SYMANT~1\IDS\O2 - BHO: Hjælp til tilmelding til Windows Live - - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Windows Live\Windows Live O2 - BHO: Google Toolbar Helper - - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Google O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - - C:\Programmer\Google\Google Toolbar Notifier\5.4.4525.1752\O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564O2 - BHO: Nitro PDFBHO Class - - C:\Programmer\Nitro PDF\PDF Download\Nitro O2 - BHO: JQSIEStart Detector Impl - - C:\Programmer\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\co Shared\Browser\2.6\Co O3 - Toolbar: (no name) - - (no file)O3 - Toolbar: Google Toolbar - - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Google O4 - HKLM\..\Run: [cc App] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\cc App.exe"O4 - HKLM\..\Run: [os Check] "C:\Programmer\Norton 360\os Check.exe"O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgd Update] "C:\Programmer\Fælles filer\Scansoft Shared\SSBkgd Update\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [Paper Port PTD] C:\Programmer\Scan Soft\Paper Port\pptd40O4 - HKLM\..\Run: [Index Search] C:\Programmer\Scan Soft\Paper Port\Index O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR. = C:\Programmer\Logitech\Quick Cam\e O4 - Startup: O4 - Global Startup: Logitech Set = C:\Programmer\Logitech\Set Point\Set O4 - Global Startup: = ?

DLLO18 - Filter: x-sdch - - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564O23 - Service: Arc Soft Connect Daemon (ACDaemon) - Arc Soft Inc.

- C:\Programmer\Fælles filer\Arc Soft\Connection Service\Bin\O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc.

- C:\WINDOWS\system32\Ioctl O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sd Aux Service) - PC Tools - C:\Programmer\Spyware Doctor\pcts O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\FLLESF~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe--End of file - 15882 bytes Kør en scanning med Hijackthis, Du får herunder nogle filer, som du skal fixe.

Det, du skal gøre, er at sætte et flueben ud for disse filer.

EXEO4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Programmer\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] Run Dll32 cmicnfg.cpl, CMICtrl Wnd O4 - HKLM\..\Run: [Sound Man] SOUNDMAN. EXE C:\WINDOWS\system32\Nv Cpl.dll, Nv Startup O4 - HKLM\..\Run: [Nv Media Center] RUNDLL32. O4 - Global Startup: = C:\Programmer\Brother\Brmfcmon\Br Mfc O4 - Global Startup: Windows = C:\Programmer\Windows Desktop Search\Windows O9 - Extra button: (no name) - - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\Skype O9 - Extra ' Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\Skype O9 - Extra button: Skype - - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\Skype O9 - Extra button: (no name) - - C:\Programmer\Nitro PDF\PDF Download\Nitro O9 - Extra ' Tools' menuitem: PDF Download - Options - - C:\Programmer\Nitro PDF\PDF Download\Nitro O9 - Extra button: (no name) - - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\O9 - Extra ' Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\O9 - Extra button: Messenger - - C:\Programmer\Messenger\O9 - Extra ' Tools' menuitem: Windows Messenger - - C:\Programmer\Messenger\O9 - Extra button: PDF Download - - C:\Programmer\Nitro PDF\PDF Download\Nitro (HKCU)O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.6.4/Garmin Ax Control.

EXE C:\WINDOWS\system32\Nv Mc Tray.dll, Nv Taskbar Init O4 - HKLM\..\Run: [Nero Filter Check] C:\Programmer\Fælles filer\Nero\Lib\Nero O4 - HKLM\..\Run: [NBKey Scan] "C:\Programmer\Nero\Nero8\Nero Back It Up\NBKey Scan.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Set Def Prt] C:\Programmer\Brother\Brmfl05a\Br St Dv O4 - HKLM\..\Run: [Control Center2.0] C:\Programmer\Brother\Control Center2\/autorun O4 - HKLM\..\Run: [Tk Bell Exe] "C:\Programmer\Fælles filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [Apple Sync Notifier] C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\Apple Sync O4 - HKLM\..\Run: [Launch Lg Device Agent] "C:\Programmer\Logitech\Game Panel Software\Lg Dev Agt.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Programmer\Logitech\Game Panel Software\LCD Manager\LCDMon.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Programmer\Logitech\Game Panel Software\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDEO4 - HKLM\..\Run: [Kernel Fault Check] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [Quick Time Task] "C:\Programmer\Quick Time\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [rclnbjjo] C:\Documents and Settings\Kenneth Kjeldsen\Lokale indstillinger\Application Data\otpdcy\O4 - HKCU\..\Run: [Remote Center] C:\Programmer\Creative\SBLive\Remote Center\Rc\O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Programmer\Google\Google Toolbar Notifier\Google Toolbar Notifier.exe"O4 - HKCU\..\Run: [Light Scribe Control Panel] C:\Programmer\Fælles filer\Light Scribe\Light Scribe Control -hidden O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\O4 - HKCU\..\Run: [Advanced System Care 3] "C:\Programmer\IObit\Advanced System Care 3\AWC.exe" /startup O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Programmer\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programmer\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [rclnbjjo] C:\Documents and Settings\Kenneth Kjeldsen\Lokale indstillinger\Application Data\otpdcy\O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON. EXE (User ' LOKAL TJENESTE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON. EXE (User ' NETVÆRKSTJENESTE')O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON. CABO16 - DPF: (Ceplan Object) - - DPF: (Facebook Photo Uploader 5 Control) - Photo Uploader5O16 - DPF: (Windows Genuine Advantage Validation Tool) -

EXEO23 - Service: Live Update Notice - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\cc Svc O23 - Service: Process Monitor (LVPrc Srv) - Logitech Inc.

- C:\Programmer\Fælles filer\Logi Shrd\LVMVFM\LVPrc O23 - Service: Nero Back It Up Scheduler 3 - Nero AG - C:\Programmer\Nero\Nero8\Nero Back It Up\O23 - Service: Nero Back It Up Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Programmer\Fælles filer\Nero\Nero Back It Up 4\O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32O23 - Service: PLFlash Device Io Control Service - Prolific Technology Inc.

Kopier indholdet herind sammen med en frisk log fra Hi Jack This.....her er omtalte Hi Jack This - at Hi Jack programmet skal gemmes i en dertil oprettet mappe og IKKE køres direkte fra nettet... jeg har kørt antimalware, ( registry reviver) men den jeg kan ikke få en kopi ad det.

Tags: , ,